-Εκθέσεις-

Κάθε έργο μπορεί να πουληθεί έως 3 φορές.
Εάν η σύνθεση, που αποτελείται από 7 τεμ. 30 ×30 και 7 τεμ. 80×30, πουληθεί ολόκληρη, θα κοστίζει 370 € αντί 420 €.
Εάν η σύνθεση, που περιλαμβάνει τα έργα 14, 15 και 16, πουληθεί ολόκληρη, τότε θα κοστίζει 100€ αντί 120€.

-Συνθέσεις-

Ζητήστε προσφορά